Liên hệ với chúng tôi

Sàn giao dịch đồ gỗ Đồng Kỵ Bắc Ninh

  • Dốc Sặt, phố Đồng Kỵ,thị xã Từ Sơn, thành phố Bắc ninh
  • Điện thoại. (02416) 289 878
  • hoigomynghedongky@gmail.com