làng nghề đồng kỵ khởi nghiệp

làng nghề đồng kỵ khởi nghiệp

Đồng Kỵ Funiter 21/07/2017

Hội thảo triển khai chương trình “Làng nghề khởi nghiệp” 20/07/2017 08:15 Số lượt xem: 18 Sáng ngày 19/7//2017, tại Hội trường UBND phường Đồng Kỵ, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội phối hợp với Hội...